BRUKSOMRÅDE: Benyttes som gulvmaling på lager- og industrigulv, kjellergulv, garasjegulv, balkonger og lignende.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent og fritt for olje, fett og annen forurensing. Stålpusset betong slipes for å fjerne sementhinnen og overflaten støvsuges grundig før påføring av maling. Det samme gjelder for membranherdere eller andre sjikt som hindrer direkte kontakt med ren betong. Gamle gulv slipes og støvsuges.

BRUKSMÅTE: * Se teknisk datablad.

#interiormaling
#interiør

#eksteriør

#eksteriørgulv

  • Bl.forhold: A:B=1:2,8 (volumdeler)
  • Tørketider: Se teknisk datablad
  • Tynner: Vann
  • Anmerkning: Dette produktet skal kun benyttes alene eller i system med andre anbefalte Carboline produkter, dersom det ikke foreligger en godkjennelse fra Carboline Norge AS.
  • Teknisk datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/0504StarGulvepoxyV.pdf